Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na rok 2010

18. 3. 2010

Plán práce na rok 2010 - MS ČRS Vratimov

Revír Ostravice 2 P - místenkový úsek - provádění úklidu založených černých skládek na tomto revíru a jejich odvoz na skládku, provádět kontrolu značení tohoto revíru tabulemi s uvedením čísla a názvu revíru a provádět kontroly se zaměřením na pytláctví - spolupráce s RS, Policii ČR a MPO.

Revír Ostravice 1 MP - MS se bude v rámci možnosti podílet na úklidu tohoto revíru, odvozu založených černých skládek z tohoto revíru na skládku a označení revíru informačními tabulemi s ostatními MS jejichž rajónem tento revír prochází.

I nadále monitorovat revír Ostravice 2P na výskyt predátorů - kormorán, volavka a další.

Provádět údržbu a opravy na objektu MS ČRS Vratimov.

Provést nátěr oplocení objektu MS Vratimov - po ukončení sezony ČSZ, nutno projednat a zajistit povolení vstupu na pozemky ČSZ.

Pokračovat v otlučení vlhké a odpadávající omítky ve sklepení budovy MS, provádět větráním vysoušení sklepů a celého objektu v letních měsících a dokončit montáž zařízení na odvětrávání sklepů.

Provést opravu popraskané a vydrolené fasády domu, zajistit po domluvě na TS Vratimov zapůjčení kontejneru na odvoz stavební suti,vadné dlžby, omítek a dalšího materiálu z objektu MS.

Pravidelně provádět sečení trávy na objektu MS a okolí. Zajistit odvoz této posečené trávy na skládku. Na objektu MS nelze takové množství trávy skladovat, jsou k tomu připomínky za strany ČSZ - zápach tlející trávy. Sečení se provádí co 8-10 dnů dle potřeby a růstu trávy.

Zajišťovat odvoz zjištěných založených černých skládek z revíru Ostravice 2P, dle možnosti také z revíru Ostravice 1MP a okolí objektu MS.

Provést odstranění vrstev starých maleb v objektu MS a vymalovat celý objekt MS. Opravit odpadlou omítku na WC, obnovit nátěry oken, dveří, rámů, podlah atd. Nechat zasklít prasklé a rozbité okna, opravit a zpevnit poškozené rámy oken a provést zakopení a montáž nových klik na oknech, které jsou dlouholetým používáním ulomené a poškozené. Provést zatmelení skel na oknech obj. MS.

Provést opravu propadlé dlažby u budovy MS. Tj. vyspádování dlažby tak, aby dešťová voda odtékala od budovy a tím částečně zabránit podmáčení objektu MS, pokusit se nějakým způsobem vyřešit odvod dešťové vody od objektu MS. (invest. akce na izolaci základu budovy a odvod dešťové vody od objektu je v řešení, bylo vypsáno nové výběrové řízení MO Ostrava na Fa, která se touto činností zabývá a o výsledku řízení bude MS Vratimov informována). Provést výměnu vadných a popraskaných dlaždic chodníku k budově MS. Projednat na MO Ostrava a zajistit zakoupení použité dlažby na opravu chodníku k budově MS.

Zajistit dovoz písku potřebného pro opravu fasády a omítek, dále zajistit dovoz podsypového materiálu (štěrku) pod dlažbu chodníků.

Zajištění dovozu uhlí a zajištění dřeva na topení. (Topení v době výdeje povolenek na MS ČRS Vratimov.)

Provedení a postupné dokončení prací, které namohly být udělány z prov. důvodů v roce 2009.

Zapsal: Přibyla Vladislav - předseda MS ČRS Vratimov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář